آکادمی آموزشی عصرآگاهی

استارتاپ

استارتاپ چیست؟

آیا استارتاپ‌ها موفق می‌شوند؟

استارتاپ یک سرمایه‌گذاری کارآفرینانه است که براساس فناوری کار می‌کند. زمانی که استارتاپ‌های کوچک در کشورهای دیگر توانستند موفقیت‌های بالایی…